Make your own free website on Tripod.com

【有所思】

何用問遺君

漢樂府

 

有所思。乃在大海南。

何用問遺君。雙珠玳瑁簪。

用玉紹繚之。聞君有它心。

拉雜摧燒之。摧燒之。

當風揚其灰。從今以往。

勿復相思。相思。與君絕。

雞鳴狗吠。兄嫂當知之。

妃呼豨。秋風肅肅晨風颸。

東方須臾高知之

回上頁