Make your own free website on Tripod.com

【點降唇】

雨恨雲愁

王禹偁

一縷孤煙細

 

雨恨雲愁。江南依舊稱佳麗。

水村漁市。一縷孤煙細。

天際征鴻。遙認行如綴。

平生事。此時凝睇。

誰會憑欄意

回上頁