Make your own free website on Tripod.com

【宣州謝朓樓餞別校書叔雲】

棄我去者

李白

亂我心者


 

棄我去者。昨日之日不可留。

亂我心者。今日之日多煩憂。長風萬里送秋雁。對此可以酣高樓。蓬萊文章建安骨。中間小謝又清發。俱懷逸興壯思飛。

欲上青天覽明月。抽刀斷水水更流。舉杯銷愁愁更愁。人生在世不稱意。明朝散髮弄扁舟

回上頁